Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

fredag 18. november 2011

223 Anne Hendricksdatter LerckAnne Hendricksdatter Lerck, som i 1801[1] er tjenestepike hos matrosen Ole Christiansen Reiner og konen Oline Rejersdatter i hus nummer 7 i Væstre Gade, er rimeligvis den samme som er nevnt i skiftet[2] i 1789 efter Anne Chatrine Andersdatter som var gift med Matros Henrich Lerch og mor til en ett aar gammel pike som het Anne Henrichsdatter. I skiftet er det ogsaa notert at Anne Chathrine Andersdatter var bosatt i Larvik, og der da ogsaa i klokkerboken for Larvik man finner innfört Anne Hendricksdatters födsel og daap[3]: hun ble födt 11 og döpt 18 juni 1788 og fikk fadrene Ole Mortensen Langelandshöen [?]; Mare Herlund; Gullic Bertelsen; Peder Müller og Gabriel Mostersen [?].

At moren döde da Anne var saa liten, og at Henrich Lerch dermed fikk eneansvaret for henne og de to brödrene Claus og Anders, er vel en del av folrklaringen paa at vi finner Anne i tjeneste allerede i 12-aars alder – selv om det ikke var uhört paa den tiden. Riktignok var gjennomsnittsalderen for ”tjenestefolk” i Sandar knappe 27 aar i 1801, men der var en til paa 12, og to paa 13 aar blandt 61 mennesker med ”tjeneste” eller ”tjener” i beskrivelsen av stillingen i husholdet der de hörte til. Men ungt var det.

Husholdet Anne var en del av bestod, foruten Ole og Oline, av to barn, en gutt paa fem og en pike paa ett aar, en femti aar gammel kvinne som ”tjenestefolk” og en kvinnelig leieboer ogsaa femti aar. Dermed, selv om Anne var blitt morlös, var hun ikke uten voksne kvinner som kunne hjelpe henne.

I skiftet efter onkelen og tanten Mathias Lerck og Randi Olsdatter tidlig paa hösten i 1808 – disse to döde med ukers mellomrom – er det notert at Anne Henrichsdatter, datter av Henrich Lerck, er aa finne i Stokke. En annen datter, Berthe Cathrine – barn av et ekteskape nummer to, for hun er bare 16 aar og derfor födt efter at Henrich ble enkemann i 1789 – er hos Christen Lorentz Sørensen i Sandefiord – antagelig i tjeneste.

Og saa tapes Anne av syne.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar