Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

søndag 11. desember 2011

19 Asle Aslesen


Det er ikke lykkes aa finne Asle Aslesens opphav, men i 1801[1] er han leieboer hos Tolv Sörensen[2] i hus nummer 4 Østre Gade, og likesom Tolv tjener Asle til livets opphold som daglönner. Tolv og konen Anne Nielsdatter var begge i femtiaarene og hadde det kanskje knapt: de underholdt og saa Anne’s 80-aar gamle mor og til aa spe paa inntektene hadde de en logerende enke – Kari Samuelsdatter – og to guttonger paa 8 og syv aar; Hans Jörgen Lie og Christen Olsen: de var i ”Kost paa stædets bekostning

Naar Asle er beskrevet som daglönner er kanskje det en betegnelse som gjaldt der og da. Gjetningsvis var han sjömann som vinteren 1800/1801 ventet paa hyre. Det er i hvertfall som sjömann – matros – man finner ham igjen noen aar senere.

I 1807[3] var Asle Aslesen fra Sandefjord ombord Wilhelmine Chaterina som ble kapret av britene den 1 september i ”Chanal”, som kanskje skal forstaaes som den Engelske Kanal. Han kom til fangeleir – prisonen – i Portsmouth 12 november 1807. Der ble Asle til 15 juni 1814 – efter at Norge var blitt fritt – da han ble overfört til Forton Prison. En maaned senere ble han overfört fra Forton Depot til Chatham og satt fri 21 september og reiste med skiped Euredice[4].

Skipet der Asle seilte var sannsynligvis Wilhemine Cathrine[5] av Sandefjord, eiet av Wilhelm Hvidt[6] og – efter hans död – av enken Cathrine Holck[7]: dette paret bodde i hus nummer 33 i Østre Gade, saa Asle og enken kan vanskelig ha unngaatt aa treffe paa hverandre paa et eller annet tidspunkt. Wilhelmine Cathrine ble bygget i 1804 men beslaglagt og prisedömt i England i 1807, hvilket passer godt med opplysningene om Asle. Skipper var da Chr. Hvidt, hvilket antagelig er Wilhelm og Cathrine Marias eldste sönn[8] Christopher Hvidt, som var födt i 180 og som allerede i 1801[9] ble omtalt som skipper

Ombord paa Wilhelmine Chaterina var ogsaa Torkel Sørensen[10], han var 24 aar gammel, kokk og ogsaa fra Sandefjord: med det maa det vel forstaas at han bodde i Sandefjord da han fikk hyren. Denne thorkild var, forövrig, efter det man kan se maksimalt uheldig: efter aa väre tatt til fange sammen med Asle Aslesen ble han öyensynlig sluppet fri ombord en ”Indiaman” i 1808 for senere aa ta hyre som matros ombord Werdendeamar Nelson – som ble kapret i 1810: denne gangen ble Torkel sittende til efter at krigen var over.

Efter fangenskapet er det ikke funnet spor efter Asle Aslesen – men noe menneske vet sikkert mer om ham.


[2] Se 15 Tolv Sörensen
[4] Dette kan ha värt HMS Euredyce, som laa i opplag i London paa denne tiden; se http://en.wikipedia.org/wiki/HMS_Eurydice_(1781)
[6] Se 174 Wilhelm Hvidt
[7] Se 175 Cathrine Maria Holck
[8] Se 176 Christopher Hvidt

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar