Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

tirsdag 20. desember 2011

257 Hanna NielsdatterHanna Nielsdatter var i 1801[1] en 39 ar gammel enke som underholdt seg og barna Christine (8), Anne Pernille (6) og Thor (3), i tillegg til svigermoren, den 70 aar gamle enken Anne Helvig Lindgaard. Hanna og familien bodde i hus nummer 15 i Væstre Gade der de närmeste naboene var rederen Wilhelm Olsen Goen[2] og familie og Elen Maria Christensdatter[3] som drev herberge i det som idag er Hotel Kong Carl. Baade Hanna og svigermoren drev ”Væving og spinning” for aa skaffe seg inntekt.

”Hana Maria” ble födt 9 februar 1763 som datter av Niels Castensen og Kari Hansdatter og ble döpt[4] en uke senere, onsdag 16 februar. Ved den anledningen fikk hun fadrene Mad: Anne Kirstine Nerup, Msr Alex: Mörchs; Jfr Kirsten Christiansdatter Schröder fra Hjertnäs; Carl Jacob Werner; Thor Hansen; og Msr Abraham Povelsen Böchman; de sist tre fra Sandefjord.

Kari Hansdatter ser ut til aa ha värt annen (eller mer) hustru av Niels Castensen; det skiftes[5] efter Maren Olsdatter i 1759 og den forbindelse nevnes Niels Castensen som arving og ektefelle. Det er ikke nevnt noen barn. Niels selv döde i 1778, dröyt 45 aar gammel, og ble begravet[6] 1 august det aaret. Et par maaneder senere ble Hanna konfirmert[7] 19 söndag efter trefoldighet 1778.

I skiftet[8] efter faren finner man at Hanna hadde flere sösken: Catatrine Eisabet (23) er i tjeneste i Larvik (hos Jokum Bugge); Kasten (20) er sjömann (og ”paa een Søe reyse til Engelland”); Anne Marie (18) er ogsaa i tjeneste og i Larvik; Christen (13) og Hans (10) – foruten Hanna (16) – bor hjemme.

12 oktober 1789 trolover[9] Hanna seg med Peder Thorsen fra Sandefjord; brylluppet fant sted – ifölge en notasjon i margen ve siden av innförselen om trolovelsen – 29 desember 1790, men det er ikke lykkes aa gjenfinne notisen i kirkeboken om ville bekrefte dette. Kan det tenkes at det lange gapet mellom trolovelse og vielse skyldtes at Peder var paa reise, og at födselen ble definert som legitim fordi paret allerede var trolovet?

Datoen er under alle omstendigheter noe suspekt: paret fikk sitt förste barn 6 juli 1790, det vil si et halvt aar för vielsen, men barnet er ikke vurdert a väre uektefödt. Dette barnet var datteren Anne Catrine som ble döpt[10] 12 juli og fikk fadrene Anna, Casten Nielsens; Anne Torsdatter; Giert Christiansen; Jeremias Andreasen og Johan Martin Macholt – alle fra Sandefjord.

Anne Catrine er ikke aa finne i 1801-folketellingen, men gitt at faren var gaatt bort ikke saa lenge för (se nedenfor) kan hun vel väre ”i pensjon” hos slektninger. Hun er ikke funnet blandt dödsfallene i kirkeboken.

Neste barn var Kristine som ble födt 2 og döpt[11] 9 september 1792: faren er naa Sr Peder Thorsen og fadrene var Madame Söelsberg [?]; Jfr Maren Madsdatter; Ole Simensen; Anders Laschen; Hans Ellefsen; og Carsten Nielsen.

Anne Pernille kom til verden to aar senere den 20 og ble döpt[12] den 26 september 1794; ved denne anledningen var fadrene Maren Sophie Knudsdatter; Jfr Anne Thorsdatter; Karsten Nielsen; Johannes Jacobsen Berg; og Lars Börresen.
Förste gutt var Jacob som ble födt og döpt paa dagen to aar efter Anne Pernille, han saa dagens lys 20 og ble döpt[13] 26 september 1796: snakk om regelmessighet og familieplanlegging! Denne gutten levet imidlerti ikke opp: han ble begravet[14] 9 november 1796, 1 ½ maaned gammel.

Yngstemann – Thor – be födt 18 oktober og döpt[15] 7 november 1798 og fikk fadrene Giöhe Thorsdatter; Jfr Karen Larsdatter; Casten Nielsen og Lars Börresen – alle fra Sandefjord, men av en eller annen grunn bare fire.

Det ble aapnet skifte[16] efter Peder i desember 1799, men det er ikke funnet noen begravelse: siden – i henhold til skiftet – han var skipper kan han vel ha blitt borte paa sjöen. Ogsa paa dette tidspunktet er datteren Anna Catrine fravärende, saa kanskje hun var död eller endog gikk tapt sammen med faren.

Efter aa ha värt enke i flere aar giftet Hana Marie seg paa nytt allerede samme aar som folketellingen fant sted: Hun og Ole Thomesen Pouss[17] de trolovet[18] seg 9 november 1801 og ble viet 20 november samme aar. En av causjonistene var Johannes Jacobsen Berg, den andre kan ha värt Christen Nielsen – men her vi inne i kraaaktärfasen av Sandeherreds kirkehistorie.

Vinteren 1803/1804 eller paafölgende vaar 1804, gjetningsvis, döde sönnen Thor: det ble opprettet et skifte[19] efter ham 4 mai 1804, men det er ikke lykkes aa finne begravelsen i kirkboken.

Hanna Maria Nielsdatter Paust ble begravet 12 april 1813, noe over 51 aar gammel. Ole Thomesen Pouss overlevet henne med 34 aar og döde som en kjent og aktet mann i Sandefjord i 1847.

[2] Se 245 Wilhelm Olsen Goen
[3] Se 262 Elen Maria Christensdatter
[4] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1763, side 84.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-87
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650493.jpg
[6] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1778, side 259.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-264
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650670.jpg
[7] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1775-1780, side 141.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-144
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650550.jpg
[9] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Trolovede 1789, Ekteviede 1789, side 7. 
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-10
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650709.jpg
[10] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1790, side 10.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-12
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650711.jpg
[11] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1792, side 26.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-28
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650727.jpg
[12] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1794, side 43.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-46
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610006.jpg
[13] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1796, side 63.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-66
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610026.jpg
[14] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1796, side 65.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-68
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610028.jpg
[15] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1798, Døde og begravede 1798, side 83.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-86
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610046.jpg
[17] Se 152 Ole Thomesen Pouss
[18] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Ekteviede 1802, side 219.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-203
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610163.jpg

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar