Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

fredag 23. desember 2011

193 Berthe Heleene Gjertsdatter


Berthe Heleene var 9 aar gammel i 1801[1]. Da bodde hun i hus nummer 2 i Væstre Gade der moren Maren Sophie Knudsdatter, en 48 aar gammel enke efter annet ekteskap, styrte baade smie og vertshusdrift. I huset var Christen Lorentz Sörensen – Marens sönn i förste ekteskap og naa 24 og Mestersmeed – og helbrördrene Sören Lorentz og Christian Giertsen – henholdsvis 15 og 12 aar gamle, og begge is smedläre. I tillegg var der en tjenestepike, Berthe Maria Erlandsdatter, en logerende soldat:  ”Premier lieutenant ved 2det aggerhuuske nat. inf. reg ” Jens Mathiesen, som var 22 aar; en logerende smeddreng paa 52, Ole Pettersen; samt en läregutt utenfra familien, den 16 aar gamle Lars Nielsen.

Berthe Helene ble födt 19 og döpt[2] 21 mars 1792 som datter av Giert Christiansen Reinert og Maren Sophia Knutsdatter; fadrene var Andrea Hendricksdatter Nohr; Jfr Charlothe Amali Thue; Sr Jahn Sörensen Töyen; Thor Sörensen; og Giert Jahnsen – alle fra Sandefjord.

Syv aar senere döde faren i 1799; i skiftet[3] efter ham ble det notert at Berthe Helene ”er en Krøbling og neppe vil blive i Stand til nogensinde at forsørge og underholde sig selv”. Det var ikke notert noe om en funksjonshemning ved daapen – og kanskje det ikke ville värt naturlig – men der var nok av mulige aarsaker til at hun ikke var fullt ut i stand til aa ta vare paa seg selv, fysisk: hun bodde tross alit i en smie med de farer det kunne medföre; polio fantes nok men var ikke spesielt vanlig för senere i aarhundedet og det nest; man kan ikke vite hva det skyldtes uten tilgang til andre kilder.

Og noe mer er ikke, for tiden, kjent om Berthe Helene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar