Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

onsdag 21. desember 2011

215 Ole Nielsen Tangen


I hus nummer 6 i Væstre Gade bodde i 1801[1] – som leieboer – en ”Rokkedreyer”: en person som levet av aa lave rokker[2]. Det vil si, man kan kanskje tenke seg at han leve av a dreie – det maa ha värt et relativt begrenset marked for rokker i Sandefjord og omegn, reservedeler innbefattet.

Denne Rokkedreyeren het Ole Nielsen Tangen: han var 39 og gift med den noe eldre Oline Johnsdatter, som forövrig hadde värt gift en gang för. Sammen hadde de datteren Berthe Maria Olsdatter Tangen som paa denne tiden var syv aar gammel.

Det er ikke lykkes aa finne rokkedreierens opphave, men 8 november 1793 vies[3] Ole Nielsen og Oline Johnsdatter Tangen; da de ble trolovet[4] noen maaneder tidligere, den 13 august, var kausjonistene Peder Jeppesen Buer og Lars Sörensen Holtan.

Lille julaften 1794 fikk Ole og Oline sitt förste barn, datteren Berte Maria: hun ble döpt[5] 28 desember og fikk fadrene Marie Larsdatter Buer; Marie Anunsdatter Langebye; Anders Poulsen Buer; Johannes Knudsen Buer og Hans Poulsen Buer.

Neste barn var en gutt som ble födt 11 desember 1797 og döpt[6] 20 samme maaned: han fikk navnet Niels Christian og fadrene var Signe [?] Olsdatter Pugestad; Karen Margrethe Sörensdatter; Christen Larsen; Jens Poulsen Pugestad; og Samuel Olsen, Sandefjord.

Ved Niels Christians daap er det anfört at Ole og Oline bor i Sandefjord og det ser ut til at de fleste - eller kanskje alle – fadrene er fra Sandefjord eller umiddelbar närhet, saa det er vel sannsynlig at familien flyttet fra Tangen til byen engang mellom januar 1795 og desember 1797: hvorfor vites ikke, men folk flyttet vel den gang som naa av mange grunner og fremst ökonomiske.

Niels Christian fikk ikke vokse opp, han döde to aar gammel og begravelsen[7] fant sted 20 oktober 1799.

Hvor det ble av Ole Nielsen efter 1801 er ikke ennaa klart.

[2] Yngre personer kan ta en titt her: http://no.wikipedia.org/wiki/Spinnerokk
[3] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Trolovede 1793, Ekteviede 1793, side 38.
[4] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Trolovede 1793, Ekteviede 1793, side 38.
[5] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1795, side 49.
[6] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1798, side 78.
[7] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1799, Ekteviede 1799, side 92.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar