Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

lørdag 10. desember 2011

282 Helvig Kirstine Lindberg


Helvig var datter av Bent Lindberg[1] som i 1801 var ”Consumtionbetient og brandmester” – en viktig mann i en liten by. I 1801[2] var hun gift med Isaach Waale, ”Handelsmand skipper og skibs reeder” og bosatt i hus nummer 19 i Væstre Gade. Der var ogsaa parets 8 barn i alder fra tre til sytten, samt to tjenestepiker: Anne Rasmusdatter og Gunnild Maria Andersdatter paa henholdsvis 21 og 20 aar.

Helvig Kirstine ble födt 20 juni 1759 som datter av Msr Bendt Knudsen Lindberg og Mad. Ellen Johanne Olsdatter paa Sand; da hun ble döpt[3] den 27 juni fikk hun fadrene Jomfru Henriette Clausdatter Kemler fra prestegaarden; Jomfru Anne Johannesdatter Mörch fra Sandefjord; Ob. Lieut. And. Duus fra Wölen i Schee Annex under Stoche; Sr Capitain Balthazar Garben fra Sandefjord; og fendrik Uldrich Friderichsen From fra Sand.

“Ob. Lieut. And. Duus fra Wölen i Schee Annex under Stoche” var en morbror av Ellen Johanne Olsdatter, Helvigs mor. Oberstlöytnanet Andreas Duus ved infanteriet var gift med Annichen Sophia Stockfleth; disse hadde opprettet et gjensidig testamente[4] der det gaar frem at de var barnlöse og av den grunn ble 100 riksdaler satt av til Helvig og Andreas Lindberg.

Attende söndag efter trefoldighet I 1774 ble Helvig konfirmert[5] i Sandar Kirke.

Fem aar senere döde moren straks för jul den 8 desember 1778, 51 aar gammel; hun ble begravet[6] onsdag den 16 samme maaned. Det ble skiftet[7] efter moren fölgende aar: man kan spekulere om kanskje faren gikk i giftetanker: det ser ikke ut til at han fant en ny kone – han var enslig i 1801.

Sjette söndag efter paaske i 1783, den 1 juni, forlovet[8] Helvig Kirstine Bendtsdatter Lindberg seg med Isach Christensen Waale[9]: efter kongelig bevilling, staar det i marginen, og det er mulig at det staar at vielsen fant sted 21 juli. I rekkefölgen fant vielsen för den sted 7 juli, den efter 22 august.

Det er uklart om Isaach og Helvig bosatte seg i Sandefjord efter bryllupet:daapen av de to eldste barna – Elen Dorthea (17) og Anne Maria (15) - fra folketellingen i 1801[10] er ikke funnet i opptegnelsene fra Sandar. Det er heller ikke en yngre datter: Johanne Benedicte.

Den förste blandt barna som var födt i Sandefjord var Christian; han ble födt 14 og döpt[11] lördag 19 juli 1788 og fikk fadrene Mad. Kiersten, Msr Peder Wathums fra Friderichswärn;  Jomfru Liwe Andersdatter Hall fra Laurvig; Sgr Capit. Chornelius Knudsen Lindberg fra Wöln i Stoche Sogn; Sgr Peter Wright fra Sandefjord og Capt. Hans Waale fra Laurvig. Det tatt i betraktning at en meget stor andel av daapene som angaar Sandefjord har fadre som er ”alle fra Sandefjord” antyder vel dette nyankomne innflyttere.

Nestemann var datteren Lovisa som ble födt 19 og döpt[12] 30 januar 1792; denne gangen var fadrene Madame Elen Maria Pedersen [sic]; Jfr Anne Margrete Steen; Sr Ole Christian Mörch – disse tre var fra Sandefjord – Srs Anund Land og Anders Hall fra Laurvigen samt Peder Wattum i Friderichswärn.

Sönnen Isak meldte sin ankomst 23 mars 1794: han ble först hjemmedöpt og derefter i kirken[13] den 29 mars i närvär av fadrene Madame Anne Cathrine Olsen; Jfr Ragne Hvidt; Sr. L. Frideric v. Grönvold; Sr Wilhelm Hvidt; Sr Abraham Böchmann og Sr Engvold Pedersen. Alle sammen fra Sandefjord. Fiffen, javisst, men den lokale fiffen. Isaach og Helvig er integrert.
Nok en datter, Petra Kristine, fulgte: hun ble födt juledagen 1795 og döpt[14] 22 januar 1796, da fikk hun fadrene Madame Anne Bökder [?]; Jfr Aletha Lemmech; Sr Capitaine Cornelius v Lindberg; Sr Lieutenant Magnus Arboe v Fogner; Sr Procurator Hans Sundbye; og Sr Hans Waale.

Til sist, i 1798, fikk Isak og Helvig en sönn de kalte opp efter morfaren: Bent Lindberg ble födt 3 og döpt[15] 26 juli 1798 og ble utstyrt med fadrene Madame Maren Blom; Jfr Maren Cicilia [?] Kragh; Sr Capitaine v Brunech; [?] Inspecteur Bull; og Sr [?] Lembach.

Bent Lindberg – senior – bodde i 1801 i hus nummer 28 i östre gate, altsaa et stykke borte fra Helvig og mannen; men i samme by bnodde ogsaa Helvigs bror Andreas: ingen av disse er nevnt som fadre til barna som ble födt i Sandefjord.

Helvig döde paa senvinteren i 1806 og ble begravet[16] 7 mars det aaret.


[1] Se 144 Bent Lindberg
[3] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1759, side 73.
[4] Andreas Duus’s og Hustrues Testament til Trängende i Sandehereds Prestegjeld
Datert Sandefjord 12 mai 1766 og signert av ekteparet samt J. Coucheron og Peter Flor
[5] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1770-1774, side 140 .
[6] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1779, side 260.
[8] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1782-1784, side 176.
[9] Se 281 Isaach Waale
[11] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1788, side 146.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-149  
[12] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1792, side 23.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-25  
[13] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1794, side 41.
[14] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1796, side 58.
[15] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1798, side 81.
Paa denne tiden var prestens haandskrift begynt aa bli noksaa mye daarligere; han var vel ikke riktig frisk.
[16] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1807, side 197.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar