Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

onsdag 21. desember 2011

216 Oline Johnsdatter


Oline ble födt 3 og döpt[1] 6 mai 1759; hun var datter av Jahn Pedersen Ö Holtan-Eje og Mari Larsdatter. Ved daapen fikk hun fadrene Oline, Sören Ö Holtans; Inger Jahnsdatter Ö Gogstad; Sören Pedersen Ö Holtan; Jeppe Pedersen N Buer; og Peder Jeppesen N Buer.

18 söndag efter trefoldighet i 1774 ble Oline Jahnsdatter fra Ö Holtan-Eje konfirmert[2] – hun var en av 31 piker.

Oline Jahnsdatter Tangen giftet[3] seg med ungkaren Christen Sörensen Holtan 13 mars 1792: de var blitt trolovet[4] 9 desember aaret för.

Christen döde imidlertid efter kort tid, ser det ut til: innförselen om begravelsen[5] 11 september 1792 er ikke helt enkel aa tyde men det er mulig at det staar at han druknet, 32 aar gammel.

Aaret efter, 8 november 1793, giftet[6] Oline Jahnsdatter Tangen seg med Ole Nielsen[7]; da de ble trolovet[8] noen maaneder tidligere, den 13 august, var kausjonistene Peder Jeppesen Buer og Lars Sörensen Holtan.

Lille julaften 1794 fikk Ole og Oline sitt förste barn, datteren Berte Maria: hun ble döpt[9] 28 desember og fikk fadrene Marie Larsdatter Buer; Marie Anunsdatter Langebye; Anders Poulsen Buer; Johannes Knudsen Buer og Hans Poulsen Buer.

Neste barn var en gutt som ble födt 11 desember 1797 og döpt[10] 20 samme maaned: han fikk navnet Niels Christian og fadrene var Signe [?] Olsdatter Pugestad; Karen Margrethe Sörensdatter; Christen Larsen; Jens Poulsen Pugestad; og Samuel Olsen, Sandefjord.

Ved Niels Christians daap er det anfört at Ole og Oline bor i Sandefjord og det ser ut til at de fleste - eller kanskje alle – fadrene er fra Sandefjord eller umiddelbar närhet, saa det er vel sannsynlig at familien flyttet fra Tangen til byen engang mellom januar 1795 og desember 1797: hvorfor vites ikke, men folk flyttet vel den gang som naa av mange grunner og fremst ökonomiske.

Niels Christian fikk ikke vokse opp, han döde to aar gammel og begravelsen[11] fant sted 20 oktober 1799.

Det er mulig at det er ”vaar” Oline Jahnsdatter som ble begravet[12] 29 november 1807: tvilen komme först og fremst fra aldersangivelsen som er noe under hva den ”burde” väre.


[1] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1759, side 72.
[2] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1770-1774, side 140.
[3] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Trolovede 1792, Ekteviede 1792, side 29.
[4] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Trolovede 1792, Ekteviede 1792, side 29.
[5] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1792, Døde og begravede 1792, side 28.
[6] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Trolovede 1793, Ekteviede 1793, side 38.
[7] Se 215 Ole Nielsen
[8] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Trolovede 1793, Ekteviede 1793, side 38.
[9] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1795, side 49.
[10] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1798, side 78.
[11] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1799, Ekteviede 1799, side 92.
[12] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1808, side 199.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar