Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

lørdag 25. februar 2012

214 Hans Petter Jacobsen


Hans Petter var, i 1801[1], 26 aar og ” Krøbling og har ophold af byen”. Hanne bodde hos sin mor,  Mari Pedersdatter, som var leieboer i hus nummer 6 i Vestre Gate i Sandefjord, der to andre familer bodde: Ellef Christoffersen[2], hans kone og fem barn, og Ole Nielsen Tangen med kone og datter.

Det maa ha värt smaatt: Ellef Christoffersen var dagarbeider av yrke, konen er oppgitt aa väre ”Hands kone”, dvs hun stelte vel hjemme, noen faa dyr og kanskje litt dyrkning. Av de fem barna var én i arbeid, det var Christopher (13) som var ” Tobakspinder dræng”; de andre var, ökonomist sett, mest utgiftsposter: Inger Johanne (14); Jacob (11); Anders (9); og Abraham (5).

Mari Pederdatter var 55 aar og enke, hun hadde nok ikke mye aa leve for, der hun ernärte seg ”Af almisse og haandarbeyde”.

Ole Nielsen var kanskje noe bedre stilt, men det avhang sikkert av markedet for rokker: han var rokkedreier av yrke, og forsörget konen Oline Johnsdatter og datteren Berthe Maria med inntekten fra det.

Om moren, Mari[3], er det mulig aa anta at hun giftet seg med Jacob Pedersen og at paret efterhvert flyttet et annet sted; det er ikke tegn efter dem mellom bryllupet og folketelling, og da er Jacob allerede död. Dette kan ogsaa väre forklaringen paa at det ikke er funnet noen daap av Hans Petter i Sandar.

I saa tilfelle maa Mari ha flyttet tilbake til Sandefjord efter at jacob gikk bort: det gir kanskje en viss mening aa anta at hun sökte seg dit hun hadde slekt da hun ble enke med ansvaret for et funksjonhemmet barn.

Om Hans Petter selv er det ikke lykkes aa finne videre opplysninger.

[2] Se 206 Ellef Christophersen
[3] Se 213 Mari Pedersdatter

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar