Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

lørdag 4. februar 2012

261 Anne Helvig Lindgaard


Feria III Paschatis 1732 ble Añe Helwick, datter av Peder Jacobsen i Sandefjord, döpt[1]. Hun fikk fadrene Madame Aña Sophia, Olle Rasmussens;  Margrete Jensen; Mademoiselle Jancken Olsdatter Thideman; Mons Sören Nielsen; Mons Wi. Andersen Grönhof, og Monsr Cort Nielsen Alfing.

Faren döde i Sandefjord da Anne Helvig var ganske liten: han ble begravet[2] 8 juni 1736, litt over 45 aar gammel. I det skiftet som ble holdt efter Peder i august samme aar finner man at han hadde en halvbror som het Michel og som var veier og maaler i Larvik, han ble oppnevnt som verge. Man finner ogsaa at Anne Helvigs mor, altsaa Peders kone, var Anne Willemsdatter, og at at hun hadde to brödre: Hans Willem som var 12 aar gammel og Jacob Pedersen (18) som ”farer med Sr: Hans Angel fra Laurvigen”.

Anne Helvig Pedersdatter fra Sandefjord ble konfirmert[3] 17 söndag efter trefoldighet i 1748 – hun var én blandt tredve piker hvorav fire var fra Sandefjord – og til sammen 56 konfirmanter .

29 oktober 1761 giftet[4] J.Fr. Anne Helvig Lingaard og Tor Hansen seg ”Eft Kongl: Bev, af 4 Aug” – det var vel noe hastverk – kausjonistene var Monsr Jacob Pedersen Lingaard fra N Gogstad og Samuel Olsen fra Sandefjord.

Grunnen til at man ilte litt var den anstundende datteren Göa, som kom til verden 12 og ble döpt[5] 17 april 1762; hun fikk fadrene Anne-Malene, Samuel Olsens fra Sandefjord; Anne-Cathrine Pedersdatter fra Sandefjord; Msr Jacob Pedersen Lindgaard N Gogstad; Samuel Olsen fra Sandefjord; og Ole Landgaard fra Sandefjord.

Aaret efter fikk Anne Helvig sönnen Peder; han saa dagens lys 25 og ble döpt[6] 30 april 1763 med fadrene Mad Ulrica Msr Jac: Lindgaards; J.Fr Johanne Tideman Johannisdatter Mörch; Sören pedersen; Anders Gundersen; og Bilo Pedersen – alle fra  Sandefjord.

Fölgende aar födtes Hans den 22 oktober og döpt[7] 27 oktober 1764, i dette tilfelle ble fadrene Mari, Tollev            Matzens; Barbra Christophersdatter; Andreas Giertsen Reiner; Samuel Olsen; og Lars jensen, alle fra Sandefjord. Denne gutten kom ikke til aa leve opp, han döde annen juledag 1754 og ble begravet[8] nyttarsaften 1764, to maaneder gammel.

Et knapt aar senere, den 7 november 1765 fikk Anne Helvig nok en sönn som ved daapen[9] den 13 november ble gitt navnet Hans og fadrene Mad Cathrine-Marie Holch, Msr Willum Hvidts fra Sandefjord; J:Fr Johanne Clausdatter Kemler fra prestegaarden;  Hr Lieutn : Andor Berg fra Sandefjord;  [NN] Andreasen Leth; og Msr Jens Kjelman fra Gogstad. Heller ikke denne gutten levet opp men döde 26 mars 1765 og ble begravet[10] 2 april 1765.

Og saa: 18 mai 1767 födte Anne Helvig Hans den tredje, han ble döpt 23[11] samme maaned og fikk fadrene Ellen Marie Cortsdatter Alfing, Carl Jacob Werners; Cathrine Pedersdatter; Msrs Christen Olsen Barchman; Christoper Thue; og Jonas Andersen, alle fra Sandefjord. Og for tredje gang mistet Anne Helvig og Thor en sönn ved dette navnet: han döde 9 og ble begravet[12] 15 november 1770, omkring tre og et halvt aar gammel.

Aaret efter at Hans den tredje ble födt fikk paret en datter de kalte Anne Pernille; hun ble födt 8 og döpt[13] 13 august 1768 med fadrene Mad: Maria-Magdalena, [NN] Mogensen Stheens; Jfr Elsebeth Povelsdatter Böchman;  Msr Jacob Pedersen Lindgaard Gogstad;  Willum Hvidt;  og Johannes Scjöllert – alle uten Jacob Pedersen fra Sandefjord. Anne Pernille levet heller ikke opp, hun döde 28 september og ble begravet[14] 3 oktober samme aar, halvannen maaned gammel.

Moren til Anne Helvig, Anne Willumsdatter Trisler, enke efter Peder Jacobsen Lingaar, döde i Sandefjord 78 aar gammel 6 mai og ble begravet[15] 13 juni 1769.

Hans og Anne Helvig fortsatte aa forsöke aa faa levedyktige barn, og 29 april 1770 kunne de önske Willum velkommen med paafölgende daap[16] 4 mai da de hadde valgt fadrene Mad Pernelle, Msr Christopher Weyers fra Sandefjord; Jomfr Anne-Pernelle Jacobsdatter Lindgard fra Gogstad; Msr Clemet Michelsen fra Sandefjord; Willum Hvidt fra Sandefjord; og Jacob Pedersen Lindgaard fra Gogstad. Willum fikk ikke leve saa lenge som et halvt aar men döde litt over fem maaneder gammel 28 og ble begravet[17] 30 oktober 1770

Derefter fulgte nok en pike, Anne, som ble födt 6 og döpt[18] 11 april 1771, hun fikk fadrene Friderica Sohpia Amalia Schreiber, Christopher Thues; J:Fr. Dorthe Petersen; Msr Ole Jensen Holch; Ingvold Pedersen; og Peter Johannisen Gresberg - alle Sandefjord. Det er verddt aa notere seg at denne datteren i det minste naadde frem til konfirmasjonen[19] som fant sted 19 söndag efter trefoldighet i 1785 .

Litt over tre aar senere, 6 oktober 1774,  fikk Anne Helvig en dödfödt[20] datter og det ser ut til a väre siste forsök paa familieforökning – da var tross alt Anne 42: ikke alt for höyt men efter hvert paa den eldre siden av den perioden kvinner satte barn til verden i det 18 aarhundrede.

12 oktober 1789 trolover[21] sönnen Peder Thorsen seg med Hanna Nielsdatter; bryllupet fant sted – ifölge en notasjon i margen ved siden av innförselen om trolovelsen – 29 desember 1790, men det er ikke lykkes aa gjenfinne notisen i kirkeboken som ville bekrefte dette; de fikk sitt förste barn allerede 6 juli 1790, det var datteren Anne Catrine som ble döpt[22] 12 juli.

Efter 1789 er det ikke funnet noe spor efter Anne Helvig inntil mannen döde, det ser ut til at det skjedde i desember 1796, med begravelse[23] den 14 den maaneden, da han var 67 aar gammel.

Det ble aapnet skifte[24] efter Peder i desember 1799, men det er ikke funnet noen begravelse: siden – i henhold til skiftet – han var skipper kan han vel ha blitt borte paa sjöen. Og dermed er baade Anne Helvig og Hanna enker i 1801, men Hanna trolovet[25] seg med Ole Thomesen Pouss[26] 9 og ble viet 20 november 1801, og det er ikke klart hvordan det gikk med Anne Helvig efter det. Ole Thomesen var selv skipper, og gjorde det godt, saa han har vel hatt raad til aa hjelpe til.

Forelöbig er det ikke funnet noe begravelse for Anne Helvig Pedersdatter Lindgaard.

[1] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1732, uten sidenr.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-112
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650398.jpg
[2] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1738, side 203.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-207
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650613.jpg
[3] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1744-1749, side 136.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-139
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650545.jpg
[4] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1762-1763, side 165.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-168
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650574.jpg
[5] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1762, side 81.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-84
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650490.jpg
[6] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1763, side 84.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-87
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650493.jpg
[7] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1764, side 87.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-90
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650496.jpg
[8] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1765, side 242.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-246
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650652.jpg
[9] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1765, side 91.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-94
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650500.jpg
[10] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1766, side 243.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-247
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650653.jpg
[11] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1767, side 95.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-98
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650504.jpg
[12] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1771, side 249.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-253
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650659.jpg
[13] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1768, side 99.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-102
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650508.jpg
[14] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1769, side 247.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-251
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650657.jpg
[15] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1770, side 248.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-252
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650658.jpg
[16] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1770, side 103.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-106
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650512.jpg
[17] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1771, side 249.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-253
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650659.jpg
[18] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1771, side 105.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-108
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650514.jpg
[19] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1785-1788, side 143.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-146
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650552.jpg
[20] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1774, side 112.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-115
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650521.jpg
[21] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Trolovede 1789, Ekteviede 1789, side 7. 
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-10
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650709.jpg
[22] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1790, side 10.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-12
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650711.jpg
[23] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1797, Døde og begravede 1797, side 75.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-78
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610038.jpg
[25] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Ekteviede 1802, side 219.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-203
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610163.jpg
[26] Se 152 Ole Thomesen Pouss

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar