Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

søndag 26. februar 2012

249 Olea Bolette Goen

I 1801[i], da det ble holdt folketelling, var Olea Bolette 10 aar – egentlig i sitt tiende aar, ifølge tidens skikk – og neste yngst blandt farens, Wilhelm Olsen Goen, barn av tredje ekteskap: Wilhelm giftet seg mye.

Hun bodde i huset hos faren – nummer 14 i Vestre Gate – og farens fjerde kone, Anne Cathrine Hvidt. I huset fant man også Wilhelms sønn av annet ekteskap, Torger, som var 16 og ” Krøbling og sængeliggende i faderens huus”; Oleas helsøsken Cathrine Maria (11) og Cicilia Petronelle (3); samt Wilhelms og Anne Cathrines datter Kirsten Pernille, som var seks på denne tiden.

Gitt at han var ” Handelsmand og skibsreder” hadde Wilhelm råd til å styrke husholdet med innleiet hjelp: der var en huslærer, ” Studiosus og informator”,  Jens Pedersen Bøeg (22); der var fire tjenestefolk: Ole Andersen (23) som var ”Gaardskarl og soldat ved 2det aggerhuusiske inf. ret.”; Berthe Larsdatter (35); Anne Josephsdater (31) og Anne Pedersdater (41). Man har inntrykk av et modent og stabilt hushold, på tross av de mange ekteskapene.

Olea ble født 25 februar og døpt[ii] 6 mars 1792 og fik fadrene Sr Engvold Pedersens Hustrue; Elen Maria [...] Olsen; Sr Bendt Lindberg; Sr Erick Grøn; og Ole Christian Grøn Grøn – alle fra Sandefjord.

Moren - Kirsten Pernille Hvidt - døde, litt over 29 år gammel, tidlig  i mai 1793, dager efter at Cicilia Petronelle ble født[iii], og det er vel rimelig å anta at det var en sammenheng.
Faren Wilhelm giftet seg snart på ny; denne gangen med Kirsten Pernilles søster, det skjedde 6 mars 1794. Og året efter fikk de Oleas halvsøster Kirsten Pernille.

Olea Bolette Wilhelmsdatter Goen ble konfirmert[iv], 16 ½ år gammel, 16 søndag efter trefoldighet – 2 oktober – 1808; hun er nummer én på listen over 32 piker; guttene var ikke flere enn 21 i dette kullet.
Olea Bolette giftet[v] seg 21 desember 1813 med Christian Waale[vi]. Forloverne var Jens Christian Grønvold og Wiegh som begge undertegnet på at de «kaverer i alle henseender for dette ægteskabs Fullbyrdelse»

Sønnen Isaak, første barn, kom til verden som sønn av Capt Christian Waale og Ole Bolette Olsen den 4 september 1814, og døpt[vii] den 19 mai 1815. Fadrene ble Mad: Olsen; Kirsten Pernille Olsen; Isaak Waale; C Hvidt; Lieutn Wiegh; M: Nielsen; og Thomas Schlytter [?] Maiholt.

Syvende september 1818 fikk de en datter som de kalte Wilhelmine Catrina, hun ble døpt[viii] sjette januar 1819

I 1819 ble en sønn til født, han ble kalt Christian – efter farfaren - da han ble døpt[ix] 4 desember 1819 – to måneder efter at han ble født 2 september samme år. Denne gutten døde bare et halvt år gammel den 12 mars 1820 og ble begravet[x] 17 mars.

En «ny» Christian så dagens lys 6 januar 1822 og ble døpt[xi] 29 mars samme år.

Christian Waale døde[xii] 13 oktober 1824 under en reise til Frankrike: skuten kom i havsnød ved Texel i Holland. Sammen med ham døde sønnen Isak, bare ti år gammel.

Dette ble nevnt i Morgenbladet noen uker senere:

«Skibs-Efterretninger
            Briggen Mercurius, Capt. C. Waale, bestemt fra Fredriksstad eller Sandefjord til Rochelle, er bleven sønderslaaet paa Horst van Vlie-Land. Capitainen, dennes Søn, en Matros og Kokken ere druknede[xiii]».

Og ved en dødsannonse rykket inn av hans enke litt senere:

«Dødsfald.
            Dybt nedbøiet under min tunge Skjæbne bekjendtgjøres herved for fraværende Familie og Venner, at det behagede Gud sidstafvigte 13de October at henkalde min elskede Mand Skibs-Capitain Christian Waale, i sit 37te og min ældste Søn, Isak Waale, i sit 10de Aars Alder, paa en Søreise til Frankrige. Efter 11 Aars lykkeligt Ægteskab maatte han i sit lovlige Kald ende sine Dage i de grusomme Bølger i Nærheden af Texel. Hvo, som kjendte denne virksomme Mand, vil med mig og mine 2 smaae Børn deeltage i vor billige Sorg. Fed med de Hensovede. Habet om Gjenforeningen i Guds Rige kan alene give mig mit beklemte Hjerte nogen Trøst i mit uoprettelige Tab.

            Sandefjord, den 8de November 1824.
                                                            Olea Bolette Waale,
                                                                  født Olsen».

[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1792, side 23.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-25
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650724.jpg
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1793, Trolovede 1793, side 37.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-39
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650738.jpg
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Konfirmerte 1807-1810, side 244.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-229
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610189.jpg
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Ekteviede 1799-1814, side 215.
[vi] Se 249 Olea Bolette Goen
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1815, side 7.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1819, side 41.
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1820, side 51.
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1820, side 104.
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1822, side 76.
[xii] Jörgen Glöersen: Dödsfall i Norge 1763-1825; side 419/510; se http://old.genealogi.no/litteratur/gloersen_1/index.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar