Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

lørdag 25. februar 2012

252 Jens Pedersen Bøeg


Den ”Conditionerende” Jens Pedersen Bøeg var i 1801 22 aar gammel og i huset hos Wilhelm Olsen Goen som ”Studiosus og Informateur”

At han var ”Studiosus og Informateur” er vel aa forstaa som at han var huslärer: det var fem barn i huset i alderen 5 til 16 og Wilhelm var blandt de mest velstaaende i Sandefjord paa denne tiden, saa han hadde saktens raad til aa skaffe barna en god skolegang.

Uttrykket ”Conditionerende” er noe mindre klart: det er vel neppe aa forstaa som et uttrykk for klasse-tilhörigihet, som i ”de kondisjonerte”, for det brukes i kolonnen som beskriver ”Hushaldstill.” og som mest brukes for aa beskrive familierelasjoner eller tjenesteforhold. Om man skal tillate seg aa gjette synes det naturlig aa gripe til grunnbetydningen av ordet ”Condition” som av noen utledes paa engelsk som fölger:

“early 14c., condicioun, from O.Fr. condicion (12c., Mod.Fr. condition) "stipulation, state, behavior, social status," from L. condicionem (nom. condicio) "agreement, situation," fromcondicere "to speak with, talk together," from com- "together" (see com-) + dicere "to speak" (see diction). Evolution of meaning through "stipulation, condition," to "situation, mode of being." The verb meaning "to make conditions" is from late 15c.; meaning "to bring to a desired condition" is from 1844.[1]

Med andre ord, det har med betingelser aa gjöre, og avtaler og dermed kan det vel tekes at Jens var der efter overenskomst og med klare – kanskje kontraksfestede – betingelser: et arbeidsforhold.

Det er ikke funnet sikre holdepunkter for aa lete efter Jens opphav – eller videre skjebne. Personer med passende varianter av navnet Bøeg kunne man finne i 1801[2] i Christiania – men vedkommende er i yngste laget og har Nicolay til fornavn; i Tönsberg, der er fornavnet Andreas og mannen er ugift; Arendal – hvor Gieruld Bøeg er feil baade i aar og navn. I Christiansand finner man en som er en anelse mer lovende: Petter Pettersen Bøgg; han kan ikke väre Jens far, han er bar 37, men han kunne värt en bror. I samme by finner man ogsaa brödrene Ole Biörn og Johannes Bøeg, henholdsvis 22 og 18 og begge styrmenn. Og til sist, Giertrud Cath Bøeg, gift i förste ekteskap med Niels Vasselie og dermed ikke sannysnlig som mor av Jens.

Selv om Jens Pettersen Bøgg neppe kan väre Jens far viser det seg ved lesning i daapsprotokollene for Kristiansand fra slutten av 1780-aarene aat man finner et ektepar some heter Sr Peter Böeg og Made Annichen Helene Jörgensdatter Föröes. De fikk en sönn 2 desember 1787 som ble kalt Lars [?] ved daapen[3] 20 samme maaned og blandt fadrene nevnes en Jörgen Dannefer. Kan dette väre en yngre bror av Jens og, eventuelt, Petter den yngre?

Jens alder i 1801 – 22 – tilsier at han kom til verden omkring 1780 – men det er ikke lykkes aa finne ham i Kristiansand; ei heller i Arendal, der Bøeg er et ikke ukjent navn. Det er heller ikke lykkes aa finne Jens i Vestfold-slekt, familysearch, digitalrkivet eller, for den saks sskyld Glöersens dödsfall, i materiale som er elektronisk tilgjengelig i Nasjonalbiblioteket eller Google.

I det hele tatt: dette faar vente til en annen gang!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar