Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

onsdag 22. februar 2012

196 Ole Pettersen


Ole Pettersen var enkemann og 52 aar gammel; og han arbeidet i 1801 som ”smeedsvend” hos Maren Sophie Knudsdatter eller – helst – hos ”Mestersmeed”, Marens sönn, Christen Lorentz Sörensen. Ikke bare arbeidet han der, han var leieboer hos dem ogsaa, der de bodde i hus nummer 2 i Vestre Gate.

I traad med tanken om aa lete närmest först er det naturlig aa ta utganspunkt i muligheten for at Ole var en lokal mann og at han ogsaa giftet seg lokalt (og han maa aapenbart ha giftet seg, all den tid han er enkemann i 1801). Med lokalt skal forstaaes ”Sandherred” ikke Sandefjord; han er ikke nevnt i ekstraskatten fra 1762.

Hvis han giftet seg lokalt er det fire ektskapsinngaaelser som er mulige[1]: tre i 1770-aarene og en, kanskje mindre rimelig, i 1798.

Det tidligste av disse var i 1773; den 29 september det aaret trolovet[2] Ole Pedersen - uten stedsangivelse – seg med Dorthe Tolfsdatter Hotvedt; causjonistene var Corpor. Eric Anunsen Bugaarden og Ole Haraldsen Kliinestad. De ble viet 28 desember samme aar.

Den neste var at Soldat Ole Pedersen, uten opphav eller stedfestelse, 30 april 1778 trolovet[3] seg med Helvig Olsdaatter, likesaa stedlös, med Ivar Pedersen Gogstad og Hans Andersen Unneberg som kausjonister; vielsen fulgte 6 juli samme aar.

11 juni 1793 ble Ole Pedersen Bövene [?] og Marthe Nielsdatter Böe viet[4].

Ole Pettersen Moe forlovet seg 17 september 1798 med Aase Christensen Mosseröd; kausjonistene var Anne Gunnersen Hosle og Hans Lingelem.

Av de fire brudene kan merke seg at det ikke er funnet noen begravelse for en voksen Dorthe Tolfsdatter i den perioden det gjelder; derimot finner man i 1801[5] – og dette er noe spekulativt – en Dordi Tolfsdatter, 67 og gift for annen gang med en Ole Pedersen og bosatt paa Hoetvedt.

I folketellingen for Sandeherred av 1801[6] er der én Helvig Olsdatter, men hun er bare 28 aar gammel og dessuten gift med Ole Jörgensen paa Waggestad.

I samme folketelling er det ikke noen passende Marthe Nielsdatter heller, mens Ole Pedersen og Aase Christensdatter bor paa Moe; begge er beskrevet som inderster[7].

Av disse fire er altsaa Aase eliminert; Marthe og mannen synes aa väre for steds-spesifikke til aa väre de riktige; og Dorthe er noksaa sannsylig fremdeles i live. Dermed staar man igjen med Helvig som giftet seg med soldaten i 1778.

Saa: med alle mulig forbehold – Ole Pedersen Soldat aksepteres som den rette, som hypotese i det minste. Det er fremdeles intet aa si om Oles opphav, og antallet menn med ”rette” navn og alders-kombinasjon er saa stort at man ikke uten videre kan begynne aa lete i et videre geografisk omraade. Alderen tatt i betraktning maa Ole väre födt omkring 1749 eller 1750; og i löpet av de aarene er det bare en kommer i närheten: det er Ole, sönn av Peder Hansen og Eli Hansdatter paa Store Bergan, han ble födt 4 og döpt[8] 8 januar 1749; han er litt i eldste laget. Eli og Peder hadde flere andre barn; en av disse var Hans, födt 30 oktober 1740 og döpt[9] Allehelgensdag samme aar, og paa Store Bergene sitter det i 1801 en 64 aar gammel gift Hans Pedersen. ”Vaar” Ole er, hvis denne identifikasjonen er riktig, altsaa en yngre sönn og det passer jo med det faktum at haan gikk en annen vei en jordbruket.

Saa her er et mulig, delvis, livslöp:

Ole ble födt paa Store Bergan i 1749 og, som yngre sönn, lot han seg verve som soldat. Mens han tjente i armeen traff han Helvig Olsdatter og giftet seg med henne i 1778.

De neste aarene fikk paret flere barn: Anna ble födt 8 juli paa N Hasle – det er ikke saa langt fra Gogstad eller Unneberg, som kausjonistene ved trolovelsen var knyttet til - döpt[10] 11 juli 1779; hun fikk fadrene Anna, Lars Toersens; Karen Pedersen; Toer Jacobsen; Christen Berntsen; og Michel Olsen – alle fra Hasle.

Neste barn var Anders som ble födt 16 og döpt 24 september 1780; han fikk fadrene Marthe, Christen Pedersens Hasle; Aase Christensdatter Hasle; Ole Tolfsen Hasle; Anders Larsen Moe; og Hans Olsen Unneberg.

Denne Anders döde 8 og ble begravet[11] 10 februar 1782, og da nestemann ble födt to maaneder senere, 2 april 1782, fant Ole og Helvig det naturlig ved daapen[12] 7 april aa gi guttebarnet samme navn. Anders fikk fadrene Anna, Anders Gundersens; Anna Toersdatter; Christen Pedersen; Michel Olsen; og Hans Aagesen [?] – alle fra Hasle.

Det er ikke lykkes aa finne en passende begravelse for Helvig, men hun maa jo väre gaatt bort en gang mellom vaaren 1782 og 1801. Hvornaar Ole döde er heller ikke kjent, forelöbig. Men siden hele livslöpet kan vise seg aa väre en fiksjon faar lösningen vente til en annen gang.

[1] Dette er de ekteskapene som er funnet i Sandar fra 1769 (da Ole ville värt omkring 20) og 1801 i Vestfold-slekt.net og familysearch.org.
[2] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1770-1773, side 170.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-174
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650580.jpg
[3] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1777-1779, side 173.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-177
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650583.jpg
[4] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Trolovede 1793, Ekteviede 1793, side 38.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-40
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650739.jpg
[8] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1749, side 43.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-45
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650451.jpg
[9] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1739, side 17.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-19
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650425.jpg
[10] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1779, side 128.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-131
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650537.jpg
[11] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1782, side 265.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-270
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650676.jpg
[12] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1782, side 185.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-189
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650595.jpg

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar