Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

tirsdag 28. februar 2012

362 Berthel Jonas[1] Fossberg


Den 12 aar gamle Berthel Jonas Fossberg var sönn av enken Maren Hansdatter og hennes avdöde mann, Jonas Forsberg som gikk bort sommeren 1800 og ble begravet[2] den 8 juli, 62 aar gammel.

I 1801[3] bodde Berthel sammen med moren, som ”Ærnærer sig ved hænders gjærning” i hus nummer 31 i Væstre Gade der hun leiet ut til tre andre enker, to av dem med egne barn.

Berthel hadde to sösken, en eldre söster – Anna Elisabeth[4] - ble födt i 1786 og en yngre bror som ble hetende Hans ble födt 7 oktober 1792 og döpt[5] den 13 samme maaned. Hans var” blind og opholdes af byen” [6].

De andre beboerne i huset var enken Hanna Maria Thorsdatter (40) som levet av haandgjerning; enken Karen Larsdatter (38) og henne elleve-aarige sönn Mickel Olsen – begge levet av almisser; og enken Karen Nielsdatter (47) som levet av ” Haandgjærning og almisse” sammen med sönnen Hendrik Jacobsen (8).

Man faar et visst inntrykk av armod i disse husholdningene.

Berthel Jonas selv kom til verden 16 og ble döpt[7] 22 september 1789, fadrene var Oline Hansdatter fra Buegaarden; Maria Elisbeth Larsdatter; Peder Jensen Möller; Christian Torstensen Rukla og Peder Engvoldsen – de siste 4 fra Sandefjord. I denne forbindelsen nevnes faren som Jonas Magnusen Forsberg.

Berthel ble konfirmert[8] 18 söndag efter trefoldighet i 1805; han er nummer 19 paa en liste av 20 gutter i dette kullet; samme aar var det saa mange som 33 piker!

Hva Berthel foretok seg efter konfirmasjonen er ikke kjent, men det er ikke urimelig aa anta at han gikk til sjös – det var kanskje den beste utveien for fattiggutter paa denen tiden – og det neste man ser til ham er i 1818 da han giftet seg med Maren Sibille Larsdatter. Berthel var da matros, fra Sandefjord; det var Maren Sibille òg.

Ingen forlovere er nevnt i klokkerboken, men det ser ut til at vielsen fant sted 30 desember. I Ministerialboken[9] - der en allerede elendig haandskrift er blitt enda meg verre som fölge av prestens ökende elde – ser det ut til at forloverne var Jörgen Mathiesen og Anders Larsen. Det er noe mer tekst, men det er ikke lykkes aa lese den. Her blir ogsaa Jonas alder oppgit: 29; mens Maren Sibille sies aa väre 28.

Den eneste som baade heter maren Sibille og er födt omkring 1790 i Sandherred  i 1801[10] er en elleve-aar gammel pike ved det navn og som er datter av skipper Jörgen Henriksen paa Näss og dennes hustru Anne Helvig Knudsdatter.

Vielsen 30 desember maa ha värt noe av en kunstighet, for samme dag fant en daap sted: det var Jonas, sönn av Berthel og Maren Sibille som imidlertid var födt 11 oktober 1818, altsaa seks-syv uker för foreldrene ble gift. Fadrene ble Christine Larsdatter;Anne Catrine Jacobsdatter;Anders Larsen Botten;  Nils Salvesen [?]; og Michel Jörgensen – alle fra Sandefjord.

Hva er det som er foregaatt her? Det kan ikke paavises, men gjetningsvis er Maren Sibille blitt gravid paa senvinteren; för hun har oppdaget det er Jonas stukket til sjös igjen, naar han kommer hjem blir det hastig arrangert ekteskap – og er dette riktig maa  man berömme presten – paa tross av haandskriften – for aa väre menneskelig nok til aa manipulere systemet en anelse slik at Jonas kunne bli döpt efter at foreldrene var gift, og dermed unngaa aa bli stemplet som uektefödt.

To aar senere kom et mer planlagt, eller ikke fullt saa uventet, barn til verden. Det var Maren Sörine, som ble födt 24 mai 1820 og döpt[11] 9 juli samme aar. Fadrene ser ut til aa ha värt Marthe Pederdatter Puggestad; Christine Johannesdater; Paul Andersen; Hans Jacobsen og Halvor Thoresen.

Tre aar senere gifter[12] Berthel seg paa ny, denne gang med den 36 aar gamle Berthe Marie Madsdatter From; det skjedde den 21 februar 1823 med foregaaende lysning 22 januar samme aar. Forloverne var Anders Larsen og og Torsten Johannesen.

Det betyr naturligvis at Maren Sibille maa väre gaatt bort i mellomtiden, men det er ikke lykkes aa identifisere begravelsen hennes i perioden mai 1820/januar 1823 som er yttergrensene.

Noksaa nöyaktig ni maaneder efter bryllupet fikk Berthe Marie 19 november 1823 en sönn som faar navnet Jonas ved daapen[13] 30 november samme aar, og ved samme anledning fadrene Anne M Andersdatter Moe; Abigael Ellefsdatter Fevang; Lars Abrahamsen Moe; Rollov Giermundsen, Sandefjord; og Torger Olsen, ogsaa Sandefjord. Det kan se ut til at paa denne tiden er Berthel selv flyttet til Moe.

To aar senere fulgte en datter; Birgithe ble födt  14 og döpt[14] 27 november 1825, fadrene ved denne anledning ble Kari Andersdatter fra Sandefjord; Kari Madsdatter fra Sandefjord; Knud Halvorsen fra Sandefjord; Rollof Giermundsen fra Sandefjord; og Jonas Halvorsen; det er tydelig at selv om Berthel bodde en tid paa Moe, er han naa tilbake i byen!

Det ser ikke ut til at Berthel og Berthe fikk flere enn de to barna og 16 desember 1838 döde Berthe, 53 aar gammel; hun ble begravet[15] lille julaften.

Enkemann to ganger; Berthel ga seg ikke:  1841 giftet[16] han seg for tredje gang, naa med den 36 aar gamle Anne Jonsdatter – ”föd i Slagen” og farens navn ikke mer spesifisert enn til aa väre ”John”.  Forloverne ser ut til aa ha värt skipper Hans Johnsen samt Ole Johansen fra Sandefjord.

Dette ekteskapet ser ikke ut til aa ha resultert i barn – i det minste er ingen funnet, saa langt.

Hvornaar Berthel döde er noe usikkert. En Berthel Jonasen döde paa Kleggelien i 1848, han var da 61 aar gammel, hvilket stemmer godt overns med ”vaar” Berthel. Men sikkert er det ikke. Uansett, denne Berthel ble döde 3 og ble begravet[17] 9 november 1848. Han bevnevnes da som ”Indersten paa Kleggelien”, hvilke muligvis svekker identifikasjonen.

Under alle omstendigheter er ”vaar” Berthel ikke aa finne i hverken Sandar eller Sandefjord ved folketellingen i 1865. Hvor det ble av Anne Jonsdatter er heller ikke kjent.

[1] ”Jonas” er hva som er skrevet i folketellingen; det er overveiende sannsynlig at dette er kort for ”Jonasen” som da ogsaa brukes, for eksempel, i forbindelse med konfirmasjonen.
[2] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1799-1800, side 190.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-173
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610133.jpg
[4] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1786, side 199.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-203
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650609.jpg
[5] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1792, side 27.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-29
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650728.jpg
[7] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1789, side 4.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-7
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650706.jpg
[8] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Konfirmerte 1805-1807, side 243.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-228
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610188.jpg
[9] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 4 (1814-1832), Ekteviede 1818, side 199.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8227&idx_id=8227&uid=ny&idx_side=-198
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427620068.jpg
[11] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1820, side 60.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-64
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610257.jpg
[12] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Ekteviede 1823, side 205.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-207
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610400.jpg
[13] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1824, side 152.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-155
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610348.jpg
[14] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1826, side 174.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-176
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610369.jpg
[15] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Døde og begravede 1839, side 716-717.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-305
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018051138.jpg
[16] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Ekteviede 1841, side 622-623.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-258
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018051091.jpg
[17] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Døde og begravede menn 1848, side 279.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-285
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018040286.jpg

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar