Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

fredag 13. desember 2013

1742-47 Anne Catrine Pedersdatter

Anne Katrine Pedersdatter var Pike hos Hans Christensen[i] og Kirsten Wright[ii] i hus nummer 19 i Sandefjord i 1762[iii]. I huset fant man også husets datter, Johanne Cathrine, og en annen Pike, Maren Erichsdatter.

Det er ikke helt klart hva som var Anne Catrine Pedersdatters opphave, men hvis man antar at hun er en lokal pike er det nærliggende aa identifisere henne med den Anne Cathrine som kom til verden i Sandefjord i 1839 som datter av Peder Willumsen og Mari Ingevoldsdatter. Dette barnet ble født 3 januar 1739 og døpt[iv] Helligtrekongersdag, omkring tre dager senere. Da fikk hun fadrene Anne Pedersdatter, Hans Evensens; Cathrine Michelsdatter Gogstad; Christen Schjøllert; og Jens Olsen Holk – alle fra Sandefjord – samt Sören Torbjørnsen fra Laurvig.

Anne Catrine ble konfirmert[v] 17 søndag efter trefoldighet i 1754; hun er ført opp som nummer én av de fire Sandefjords-jentene i kullet som besto av 22 piker.

Hans Christensen, hos hvem Anne Cathrine var Pike i 1762, var en velstående mann: han drev handel og var borger i Larvik. Derfor er det ikke så overraskende at hun, når hun gifter seg fire år senere, får en mann som nok tilhørte de bedre lag av befolkningen, Niels Christensen Weyer.

Trolovelsesdagen og vielsesdagen[vi] ser ut til å vært den samme: de hadde visst en kongelig bevilling. Uansett: det var 8 oktober 1766 det skjedde. Kausjonistene var Jens Holch og Sören Pedersen, begge fra Sandefjord.

Med mindre det foreligger en feilidentifikasjon tok det noen tid før paret fikk sitt første barn. Da var Niels og Anne Catrine bosatt på Oslebakke – også kjent som Havnen - på Veierland. Der hadde Niels overtatt gården samme aar som han giftet seg, og der drev han også som skipper, reder, og gjestgiver[vii] – selv om man kan tenke seg at gjestgiveriet kanskje ble mest tatt vare på av Anne Catrine.

Elisabeth Martea ble født i 1769 og døpt[viii] 17 oktober det året. Fadrene var Seigneur Johannes Schiøller; Sören Pedersen; Sr. Ingvold Pedersen; Dorthe Petersen fra Sandefjord; og Ellen Maria Christensdatter.

Neste barn var også en pike, Inger Maria. Hun ble født fire aar senere og ble døpt[ix] 16 oktober 1773 og fikk fadrene Herman Christophersen Tangen; Hans Christensen Oslebakk; Thor Christensen Tangen; Helvig Hansdatter Tangen; og Inger Maria Pedersdatter, Sandefjord.

Så kom en gutt til verden: han ble døpt[x] 3 april 1776. Da fikk han navnet Christen og fadrene Christen Hermansen Tangen; Jacob Christensen Tangen; Henric Christensen; Ellen Marie Christensdatter fra Sandefjord; og Anne Maria Sørensdatter, også fra Sandefjord.

Tilslutt ble det en pike til. Det var Maren og ble døpt[xi] 10 oktober 1778 med fadrene Helvig Hansdatter Tangen; Anne Maria Sörensdatter, Sandefjord; Hans Christensen; Bilo Pedersen fra Sandefjord; og Jacob Christensen Tangen.

Lorens Berg, i bygdeboken for Stokke, sier at Niels døde i 1779[xii], og at også den eldste datteren døde ti aar gammel, altså det samme året. Det er ikke funnet noen begravelse for noen av dem – det kan vel tenkes at de er omkommet på sjøen og ikke funnet.

Bygdeboken sier videre: „Nils Weier's enke beholdt gården til 1800, da hun delte den mellem barna. Hun fortsatte også med gjestgiveriet og som skibsreder; 1797 sælger hun til Anders Lorentzen i Tønsberg skibet Eneste Søster for 4100 rdl, det målte 71 k. lester. - Enken levde til 1815, da 78 aar.”

I 1801[xiii] finner man Anne Catrine som enke og gårdbruker på „Havnen” – det er det samme som Oslebakke – der sønnen Christen fremdeles bor sammen med henne: han skulle vel overta i tidens fylde. Hun har tatt til seg en fosterdatter, Anne Hansdatter, som nå er 14 år gammel, og hun har en tjenestepike, den 24 år gamle Anne Hansdatter.

Det er to andre husstander på gården. Den ene er „Gaardmann” Anund Nicolaisen med konen Inger Maria Nielsdatter og tjenestepiken Karen Hansdatter.  Det er vel Anne Catrines datter som er gift med Anund. Den andre datteren, Maren, er gift med gaardmann Anders Andersen: de holder seg med en tjenestedreng, Hans Andersen.

Bortsett fra opplysningen i bygdeboken er det ikke funnet noe som indikerer hvor og når Anne Catrine døde.[i] Se 1762-44 Hans Christensen
[ii] Se 1762-45 Kirsten Uldricsdatter Wright
[iii] Kristian Hunskaar: Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest. og Sandefj., Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=6&filnamn=xtr62lar&medbilete=&sokpostnr=41#a0
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1739, side 16.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1750-1756, side 137.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1766-1768, side 168.
[vii] Lorens Berg, Stokke; En Bygdebok, Oslo;Det Mallingske Bogtrykkeri
1928, 31. Oslebakke (eller Havnen); http://www.vestfold-slekt.net/stokke/bygdebok/
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 2 (1732-1770), Fødte og døpte 1769, side 194.
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 3 (1771-1803), Fødte og døpte 1774, side 11.
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 3 (1771-1803), Fødte og døpte 1776, side 21.
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 3 (1771-1803), Fødte og døpte 1778, side 31.
[xii] Lorens Berg, Stokke; En Bygdebok, Oslo;Det Mallingske Bogtrykkeri
1928, 31. Oslebakke (eller Havnen); http://www.vestfold-slekt.net/stokke/bygdebok/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar