Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

tirsdag 10. desember 2013

1762-44 Hans Christensen

Hans Christensen bodde i 1762[i] i hus nummer 19 i Sandefjord. Han sammen med sin annen kone, Kirsten Wright, og en datter som het Johanne Cathrine og antagelig var omkring 15 år på denne tiden. De må ha hatt forholdsvis god råd, for i huset er det to ”piger” – Anne Catrine Pedersdatter og Maren Erichsdatter.

Hans hadde tidligere vært gift med Johanne Christensdatter Tidemann, men noe synderlig dokumentarisk belegg for dette er ikke funnet annet enn at det ble holdt skifte[ii] efter henne i desember 1743 der Hans blir opplyst å være ektemannen hennes – og ”borger og negotiant til Laurwigen” samt bosatt i Sandefjord. Det var visst ikke noen barn i dette ekteskapet.

Fordi de ikke hadde barn – og kanskje av andre, mer ideelle grunner – satte hans Christensen og Johanne i 1741 opp et gjensidig testamente der de bestemte «… at naar de begge uden sammenavlede Livsarvinger ved Døden afgik, skulde den skulde af den Sidstlevendes Effecter, naar Stervboet det kunde taale, forlods udtages den Summa  300 Rdlr. til det gudelige Brug, som den Sidstlevende før sin Død foranstaltede». Hans bestemte senere at de 300 dalerne skulle investeres – renten var 5% - og den årlig avkastningen på 15 daler brukes til skolegang for fattige barn i Sandefjord. Fem slike skulle få skolepengene – to daler for hver – betalt, og alle fem skulle få et bidrag på en daler til klær. Ingenting varer evig, ei heller renteføtter, og det falt til Hans neste kone, Kirsten, å administrere gaven efter at hans døde[iii].

Hans og Kirsten – f Uldricssen i Larvik – giftet seg i 1746, antageligvis i Larvik men den relevante kirkeboken mangler så det er ikke lykkes å etablere dokumentarisk belegg. Det er imidlertid meldt på flere websider[iv].  Og gitt at de fikk barn året efter lyder det ikke usannsynlig.

Datteren Johanne Cathrine ble født 14 april 1747 og døpt[v] 19 samme måned; som fadre fikk hun Mad: Margrete S. Kr Hellevads fra Sandefjord; Jfr. Karen Henricsdatter Ording fra Laurvigen; Seigr Uldric Wrigt fra L:wigen; og Srs Joh Mørck samt P: Conr. Bøchman fra Sandefjord.

Websiden som opplyser om vielsen av Hans og Kirsten sier også at Hans var født omkring 1695, og det betyr at han i 1762 må ha vært omkring 67 år gammel, mens Kirstine var født i 1712 og altså rundt 40.

Hans Christensen levet ikke så svært meget lenger. Han døde 11 og ble begravet[vi] 18 april 1767 – nokså nøyaktig 72 år gammel: innførselen av begravelsen noterer at han var født 14 april 1695.

[i] Kristian Hunskaar: Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest. og Sandefj., Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=6&filnamn=xtr62lar&medbilete=&sokpostnr=41#a0
[iii] «Hans Christensens Enkes Fundats for sin Mands Gave til fem fattige Skolebørn i Sandefjord», Sandefjord 14 Juli 1767, publisert i «Norske Stiftelser : Samling af Fundatser, Testamenter og Gavebreve, samt historisk-statistiske Efterretninger, vedkommende milde Stiftelser i Kongeriget Norge», p 569, Nicolaysen, N. ; Christiania : Chr. Tønsbergs Forlag, 1858. Elektronisk tilgjengelig gjennom http://www.nb.no/nbsok/nb/0b45cd84bfaa11f7775364321273d3c9?index=5#572
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1747, side 37.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1767, side 245.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar