Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

lørdag 14. desember 2013

1762-49 Christen Olsen

Christen Olsen i Sandefjord i 1762 kan tenkes a være den samme som den Christen Olsen som får en dødfødt pike sammen med Mad Maren Olsdatter Sylvie og som ble bragt[i] til kirken 23 august 1748. Innførselen er vel en kombinasjon av å notere fødselen, det nedslående resultatet og at moren var blitt „introduceret” 19 oktober samme år.

Samme par fikk to ar senere nok en datter. Hun kom til verden 13 oktober 1750 og ble døpt[ii] 4 dager senere, den 17 samme måned. Da fikk hun navnet Johanne Kirstine og fadrene Mad Kirsten Wrigt, Sr Hans Christensens i Sandefjord; Jfr. Wiwike Clausdatter Kemler fra Prestegarden; Msrs Jens Holch; Christopher Weyer; og Christian Olsen Barchman – alle de tre herrene fra Sandefjord. Farens navn oppgis denne gangen å være Msr. Christen Barchman, morens Mad Maren Olsdatter Sylviä.

Barchman er et navn som er kjent fra flere steder: og der var visstnok en Christen Barchman som var tollbetjent[iii] i Larvik og Sandefjord 8 april 1663. En Kristen Barchman var rådmann[iv] i Tønsberg i 1690-aarene. Mad. Maren Sylvia, Msr Christen Olsen Barchmans, var fadder for datteren, Massi, til Ellev Matthiasen og Dorte Andreasdatter i Sandefjord da hun ble døpt[v] 6 november 1751. Christen Olsen Barchman var fadder for en gutt som ble døpt[vi] 23 mai 1767: Hans, tredje sønn ved det navn av Tor Hansen og Anne Helvig Lindgaard i Sandefjord. Og navnet finnes spredt i andre deler av Norge, i Danmark og i Sverige – samt, for den saks skyld, i Sveits. Man finner små spor, men ikke noen som leder i noen spesiell retning.

Datteren Johanne Kristine døde som liten: hun gikk bort 1 og ble begravet[vii] 10 september 1754, 3 år, 10 måneder, 3 uker og 1 dag gammel.

I 1762[viii] bodde Christen og Maren i hus nummer 20 i Sandefjord. Det er ikke notert noen barn eller andre beboere i huset, bortsett fra en Pige, Johanne Nielsdatter.

Som vist ovenfor ble de boende – i det minste i noen år, men derefter er sporet kaldt.
[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1748, side 41.
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1750, side 47.
[iii] RENTEKAMMERETS NORSKE BESTALLINGER 1660-1814 A-B, RENTEKAMMERETS NORSKE BESTALLINGER 1660-1814
© Norsk Slektshistorisk Forening 1932/2005. Meddelt ved S. H. Finne-Grønn (1932) etter P. B. Grandjeans register (1909).
Tilrettelagt for internett 2005 av Tore H Vigerust med bistand av Elin Galtung Lihaug, Se http://www.genealogi.no/content/rentekammerets-norske-bestallinger-1660-1814-b
[iv] LORENS BERG: STOKKE, EN BYGDEBOK, OSLO, DET MALLINGSKE BOGTRYKKERI, 1928 http://www.vestfold-slekt.net/stokke/bygdebok/bergan.html
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1751, side 51.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1767, side 95.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1755, side 228.
[viii] Kristian Hunskaar: Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest. og Sandefj., Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=7&filnamn=xtr62lar&medbilete=&sokpostnr=51#a0

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar