Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

torsdag 19. desember 2013

1762-61 Else Laurvig

Ingen ting er kjent om Else Laurvig annet enn at hun tjente i huset hos Christopher Weyer[i] og Pernille Pedersdatter[ii] i hus nummer 22 i Sandefjord i 1762[iii]. I huset bodde også Pernilles sønn av første ekteskap, Johannes Christensen Schjøllert[iv]

Hvorfor så lite informasjon? Gjetningsvis er ”Laurvig” et navn som ble gitt henne og kanskje ikke brukt i noen andre sammenhenger. Kanskje er det noe annet.[i] Se 1762-58 Christopher Weyer
[ii] Se 1762-59 Pernelle Pedersdatter
[iii] Kristian Hunskaar: Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest. og Sandefj.; Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=10&filnamn=xtr62lar&medbilete=&sokpostnr=51#a0
[iv] Se 1762-60 Johannes Christensen Schjöllert

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar