Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

lørdag 14. desember 2013

1762-50 Maren Olsdatter Sylviä

I 1762[i] bodde Maren sammen med mannen, Christen Olsen, i hus nummer 20 i Sandefjord. Det er ikke notert noen barn eller andre beboere i huset, bortsett fra en Pige, Johanne Nielsdatter.

Paret fikk en dødfødt datter som ble bragt til kirken 23 august 1748. Innførselen er vel en kombinasjon av å notere fødselen, det nedslående resultatet og at moren var blitt „introduceret” 19 oktober samme år.

Samme par fikk to ar senere nok en datter. Hun kom til verden 13 oktober 1750 og ble døpt 4 dager senere, den 17 samme måned. Da fikk hun navnet Johanne Kirstine og fadrene Mad Kirsten Wrigt, Sr Hans Christensens i Sandefjord; Jfr. Wiwike Clausdatter Kemler fra Prestegarden; Msrs Jens Holch; Christopher Weyer; og Christian Olsen Barchman – alle de tre herrene fra Sandefjord. Farens navn oppgis denne gangen å være Msr. Christen Barchman, morens Mad Maren Olsdatter Sylviä.

Datteren Johanne Kristine døde som liten: hun gikk bort 1 og ble begravet 10 september 1754, 3 ar, 10 måneder, 3 uker og 1 dag gammel.

Bortsett fra noen referanser til familien som fadre de neste årene ser man ikke noe til dem efter 1762.[i] Kristian Hunskaar: Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest. og Sandefj., Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=7&filnamn=xtr62lar&medbilete=&sokpostnr=51#a0

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar