Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

mandag 2. desember 2013

1762-34 Sal Anders Mørkes Anne Kirstine

Anne Kirstine bodde i 1762[i] i hus nummer 15 i Sandefjord, sammen med sin datter Nicolaide.
Både Salig Anders og Anne Kirstine hadde sitt opphav i tiden før den for hvilken det finnes kirkebøker for Sandeherred, og dermed må man gå via sekundærkilder for å begynne å nøste opp trådene.

I dette tilfellet kan man ta utgangpunkt i en dansk slektshistoriske webside som under overskriften ”Terpet  9830 Tårs” – et sted i Vendsyssel i Danmark, knappe 30 kilometer i luftlinje sydvest for Frederikshavn. Dette ser ut til å være hjemmesiden til en Preben Mørch, og inneholder en stor mengde opplysninger om slekten(e) Mørch – i flere stavemåter. Én seksjon inneholder opplysninger om ”Familien Mørch fra Sandefjord og Larvik”[ii]

Der finner man at familien Mørch i Sandefjord nedstammer fra Knud Alexen Mørch som ble født omkring 1615 i Sæby, et lite sted omkring 15 kilometer sydover langs kysten fra Frederikshavn.

Knud Mørch flyttede til Sandefjord i Norge o. 1650 og gav sig til at handle med trævarer. Han blev en meget velhavende mand og ved hans død var der et tilgodehavende fra folk i Sandefjord og Sandeherred ca. 1200 Rdl. (Iflg. Gustav Mørchs artikkel i Pers. Hist. Tidsskrift V. 1926), men boet blev ikke gjort op før i 1692, da sønnerne gav afkald på arv og gæld. Udover tilgodehavender havde Knud Mørch flere pantebreve i ejendomme omkr. Sandefjord til en værdi af ca. 1000 Rdl. Boets værdi i 1692: ca. 300 Rdl. gæld: 45 Rdl.”[iii]

Han giftet seg med Johanne Simonsdatter, født omkring 1639 i Sandefjord, død, 77 år gammel, samme sted i 1716, og ble begravet[iv] 29 juli – det ble ringt med klokkene for henne. De hadde en hel serie med barn og den som angår herværende fortelling – Anders – ble født i Sandefjord omkring 1673.

Anders ble skipsfører og handelsmann, og giftet seg med Anne Christine Rosenvold, datter av infanterikaptein Lars Larsen Rosenvold og Annichen Jørgensdatter Melchior. Anne Christine var født mai 1683 i Østre Aker.

Anne Christine og Anders fikk flere barn sammen. Lars[v] ble født i 1705. Dernest Inger, født i Sandefjord. Hun ble døpt[vi] ”Fer 2 Nat” – annen juledag – 1709 og fikk fadrene Anne [NN]; Giertrud Floor; Alexander Mørch; [NN][NN]; og Sergiant Stabel.

Datteren Annichen kom til verden rundt årsskiftet 1712/1713 og ble døpt[vii] 26 januar; hun fikk fadrene Anniken, Peder [NN]s hustru, som bar det; Helvig Michelsdatter[?], Sandefjord; Jonas Due; Jacob Radsek [?]; og Knud Alexandersen Mørch – alle fra Sandefjord.

Året efter så Johanne dagens lys. Hun ble døpt[viii] 4 september 1714 og fikk fadrene Anne Sophie, H Mörchis; Lene [?], Christen Schjöllerts hustru; Hans Lucasen; Jörgen Christensen; og Claus Aaubye.

Anders Knudsen Mørchs datter Nicola Aleth ble døpt[ix] 9 september 1716 og fikk fadrene Sidtzel Oddefield; [NN][NN] hos Jonas Due; Hans [NN]; Jörgen [NN]; og Peder Jacobsen, alle fra Sandefjord.

Nok en gutt – Alexander – ble døpt 5[x] januar 1719 og fikk fadrene Anne Sophia; Anne Magrete Pedersdaatter; Ingvold Biørnsen; og Hans Lucasens Søn – Presten kunne vel ikke huske navnet på den siste!

Datteren Walborg kom til verden tidlig i 1722 og ble døpt[xi] 10 februar det året. Da fikk hun fadrene Ingeborg Dop, som bar barnet; Anne Kielman hos Hans Lucassen; Ole Rasmussøn; Hans Christensen; og [NN] Hansen.

Og til slutt, en gutt som ble kaldt opp efter faren og ble hetende Knud. Han ble døpt[xii] 27 mars 1724 og fikk fadrene Söfren Melsom; Enevold Bjørnsen; Knud Hansen; [NN]s Hustrue, som bar det; og Appollona, Söfren Paasches.

Anne Kirstine og Anders var vel etablert i de bedre kretser i Sandefjord, men var ikke av de mest velstående: i 1721 ble Anders ilignet en skatt på én mark, og det samme de neste to årene. Dette plasserte ham blant de 11 lavest betalende. Til sammenligning betalte de med høyest ligning rundt 15 riksdaler – og en daler var 6 mark.[xiii]

Anders Knudsen døde i Sandefjord 11 juli 1749 og ble begravet[xiv] 17 samme måned. Han ble, som sin mor, 77 år gammel.

I 1762 finner vi altså Anne Kirstine som enke, sammen med datteren Nicola Aleth som nå er midt i førtiårene og ugift.

Anne Kirstine Larsdatter Rosenvold levet i enda 10 år, frem til 1772. Da døde hun, 89 år gammel, 24 mai og ble begravet[xv] 30 samme måned.[i] Kristian Hunskaar: Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest. og Sandefj., Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=17&filnamn=xtr62lar&gardpostnr=1189&merk=1189#ovre
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1716, uten sidenr.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1710, uten sidenr.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1713, uten sidenr.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1714, uten sidenr.
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1716, uten sidenr.
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1719, uten sidenr.
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1722, uten sidenr.
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1724, uten sidenr.
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1749, side 221.
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1772, side 251.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar