Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

fredag 6. desember 2013

1762-37 Anne Helvig Pedersdatter

Anne Helvig Pedersdatter Lindgaard[i] ble døpt[ii] 15 april 1732 - Feria III Paschatis - hun fikk fadrene Madame Aña Sophia, Olle Rasmussens; Margrete Jensen; Mademoiselle Jancken Olsdatter Thideman; Mons Søren Nielsen; Mons Wi. Andersen Grønhof, og Monsr Cort Nielsen Alsing.

Anne Helvigs far var Peder Jacobsen Lingaar som var bosatt i Sandefjord. Han giftet seg med Anne Willumsdatter, de ble trolovet[iii] 15 juli 1715 og hadde Jonas Due og Simen Christensen fra Sandefjord som kausjonister.

Før de fikk Anne Helvig var det blitt flere andre barn. Den første var Margrete Hedvig: hun ble døpt[iv] 8 desember 1715 og fikk som fadre Margrethe, Jacob [NN]s; Sidsille Christensdatter; Apelone With [?]; Jonas Due; og Willum [NN] – alle fra Sandefjord.

Neste barn var også en pike. Hennes dåp[v] fant sted 25 juni 1717 og da fikk hun fadrene Margrete, Michel Pedersens i Laurvigen; Inger, Claus Oubyes [?], Sandefjord; Dem: Lisbeth Hansdatter [?]; Simen Olsen; og Michel Hansen.

Så fulgte en gutt – Jacob. Han ble døpt[vi] 4 mars 1719 og fikk som fadre Johanna, Hans Lucasens; Else, Michel Larsens; Anna Magrete; Are Bugaarden; og Hendrick Willumsen.

Enda en gutt fulgte i 1722. Hans ble døpt[vii] 20 juli dét året og fikk fadrene Syndove Due, som bar det; Ragnild Envolds; Hans Christensen; Ole Calundan; og Knud Hansen.

Tre år senere ble det en gutt igjen: Wilhelm så dagens lys i 1725 og ble døpt[viii] 25 april det året. Denne gangen ble fadrene Mad: Anna Sophia Bøchman; Mad: Ingeborg Flor; Kirsti Sørensdatter; Søfren Nielsen; og «en fremmed Karl fra Fridericsstad, logerende hos [NN] Knudsen, med nafn?»

Den siste for Anne Helvig var også en gutt, Michel, som kom til verden tre år senere og ble døpt[ix] 8 juli 1728 – fadrene var «min som Hustrue som bar det»; Syndove Pedersdaatter; Magnolea Larsdaatter; Anders Knudsen; og Knud Hansen – alle fra Sandefjord.

Ett barn til ble det i søskenflokken, Anne Helvigs lillebror Hans Willum meldte sin ankomst tre år efter hennes egen, og ble døpt[x] 8 mars 1735. Fadrene var ved denne anledning Margrete, Jensens; Pernelle Sørensdatter; Ove Hansen; Cort Nicolaysen; og Simen Olsen.

Anne Helvig be konfirmert[xi] 17 sondag efter trefoldighet i 1748. Hun er ført opp som nummer 6 på listen over de 30 pikene i kullet; med de 26 guttene var de 56 til sammen.

Da hun var i slutten i tyve-årene giftet hun seg med Thor Hansen[xii] fra Sandefjord. Vielsen[xiii] fant sted 29 oktober 1761, uten forutgående trolovelse men på grunnlag av et kongebrev[xiv] datert 4 august samme år. Som kausjonister hadde de Monsr Jacob Pedersen Lindgaard fra N Gogstad og Samuel Olsen fra Sandefjord. Bruden var Anne Helvig Lingaard[xv],[xvi]. De ble ”copuleret i Huuset”, altså ikke viet i kirken.

Over de 13 årene efter bryllupet fikk de tilsammen ni barn, ikke alle levet opp. I 1762[xvii], forøvrig, bodde de i Sandefjord, i hus nummer 16 i Sandefjord.

Samme år fikk de sitt første barn, en pike. Hun ble født 12 april og døpt[xviii] 17 samme måned, og da fikk hun navnet Gøa og fadrene Anne Malene, Samuel Olsens fra Sandefjord; Anne Cathrine Pedersdatter, Sandefjord; Jacob Pedersen Lindgaard fra N Gogstad; Samuel Olsen, Sandefjord; og Ole Sandgaard, Sandefjord.

Neste år fikk de en gutt, Peder, 25 april 1763. Peder ble døpt[xix] 30 april og for ham ble fadrene Mad Ulrica, Msr Jac: Lindgaard’s fra Sandefjord; J: Fr: Johanne Tideman; Johanis D Mørck; Søren Pedersen; Anders Gundersen; og Bilo Pedersen – alle fra Sandefjord.

Dernest Hans som kom til verden 22 oktober 1764 og ble døpt[xx] fem dager senere, 27 oktober. Han fikk fadrene Mari, Toller Matzens; Barbra Christophersdatter; Andreas Gjertsen Reiner; Samuel Olsen; og Lars jensen – alle fra Sandefjord.

Hans levet ikke opp. Han døde annen juledag allerede samme år som han var født og ble begravet[xxi] nyttårsaften 1764.

Påfølgende år ble det nok et barn, også denne gangen en gutt, og også denne gangen fikk han navnet Hans. Denne Hans’en kom til verden 7 november 1765 og ble døpt[xxii] 13 samme måned med fadrene Mad: Cathrine Marie Holch, Msr Willum Hvidts fra Sandefjord; J: Fr: Henriette Clausdatter Kemler fra Prestegaarden; Hr Lieut Andor Berg fra Sandefjord; Hr Fenrik Andreas Leth, Sandefjord; og Msr Jens Kielman fra N Gogstad.

Også denne gangen ble det et kort liv. Allerede 26 mars 1766 døde[xxiii] Hans og ble begravet en uke senere, 2 april.

Et drøyt år efter denne begravelsen, nærmere bestemt 18 mai 1767 fødte Anne Helvig et guttebarn til, som fikk navnet Hans da han ble døpt[xxiv] 23 samme måned. Denne gangen ble fadrene Ellen Marie Cortsdatter Alsing, Carl Jacob Werners; Cathrine Pedersdatter; Christen Olsen Barchman; Christopher Thue; og Jonas Andersen – alle fra Sandefjord.

Så kom en pike. Hun så dagens lys 8 og ble døpt[xxv] 13 august 1768 og fikk da navnet Anne Pernelle og fadrene Mad Maria Magdalena, Toller Mogens Steens, Sandefjord; J: Fr: Elsebeth Povelsdatter Bøchman, Sandefjord; Msr Jacob Pedersen N Gogstad; Willum Hvidt fra Sandefjord; og Johannes Schjøllert fra Sandefjord.

Anne Pernelle levet heller ikke. 28 september 1768 døde hun, bare halvannen måned gammel. Hun ble begravet[xxvi] mandag 3 oktober.

Ett og et halvt år efter dette kom Willum til verden. Han ble født 29 april 1770 og ble døpt[xxvii] 4 mai med fadrene Mad: Pernelle, Msr Christopher Weyers fra Sandefjord; J: Fr: Anne Pernelle Jacobsdatter Lingaard N Gogstad; Msr Clemet Michelsen, Sandefjord; Willum Hvidt, Sandefjord; og Jacob Pedersen Lingaard fra N Gogstad.

Willum ble knapt et halvt år gammel før han døde 28 oktober 1770 og ble begravet[xxviii] to dager senere, den 30 oktober.

Knappe to uker senere døde den eldre broren, Hans. Hans gikk bort 9 november 1770 og ble begravet[xxix] 15 samme måned.

Datteren Anne kom til verden året efter 6 april 1771, og ble døpt[xxx] 11 samme måned. Fadrene hennes ble Friderica Sophia Amalia Schreiber, Christopher Thues; J: Fr: Dorthe Petersen Msr Ole Jensen Holch; Ingvol Pedersen; og Peter Johannisen Gresberg – alle fra Sandefjord.

Tilslutt ble det en dødfødt[xxxi] pike, 6 oktober 1774.

De neste årene er paret ikke umiddelbart synlig i kildene, helt til Thor Hansen døde 14 desember 1796 og ble begravet[xxxii] samme dag. Han ble 67 år gammel.


Anne Helvig ble boende i Sandefjord, men endte efterhvert – i 1801[xxxiii] - opp med å bo hos sin svigerdatter, Hanna Nielsdatter, i hus nummer 15 i Vestre Gate. Hun var enke efter sønnen Peder. I huset var også Anne Helvigs tre barnebarn: Christine (8); Anne Pernille (6); og Thor (3). Begge kvinnene levet av ”Væving og spinning”.

Noen begravelse er ikke funnet for Anne Helvig.


[i] Se også 261 Anne Helvig Lindgaard
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1732, uten sidenr.
Permanent sidelenke:  
http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-112
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650398.jpg
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1715, uten sidenr.
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1715, uten sidenr.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1717, uten sidenr.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1719, uten sidenr.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1722, uten sidenr.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1725, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-81Top of Form
Bottom of Form
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1728, uten sidenr.
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650383.jpg
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1735, side 7.
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1744-1749, side 136.
[xii] Se 1762-36 Thor Hansen
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1762-1763, side 165.
[xiv] « Kongebrev, brev utstedt i kongens navn. Fra middelalderen av var disse brevene oppbygd etter mønster av latinske pavebrev. Det faste møns­teret fra middelalderen gikk etter hvert i oppløsning, og på 1600-tallet ble det utviklet et rent dansk mønster for kongebrev. På 1700-tallet ble kongebrev særlig benyttet om skriftlig kongelig til­latelse/bevilling til å inngå ekteskap.” Se http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Leksikon:Kongebrev
[xv] Se 1762-37 Anne Helvig Pedersdatter
[xvi] Se ogsaa 261 Anne Helvig Lindgaard
[xvii] Kristian Hunskaar: Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest. og Sandefj., Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=7&filnamn=xtr62lar&gardpostnr=1191&merk=1191#ovre
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1762, side 81.
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1763, side 84.
[xx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1764, side 87.
[xxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1765, side 242.
[xxii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1765, side 91.
[xxiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1766, side 243.
[xxiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1767, side 95.
[xxv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1768, side 99.
[xxvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1769, side 247.
[xxvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1770, side 103.
[xxviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1771, side 249.
[xxix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1771, side 249.
[xxx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1771, side 105.
[xxxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1774, side 112.
[xxxii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1797, Døde og begravede 1797, side 75.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar